ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2013 W POWIECIE DĘBICKIM POD HASŁEM „PRZEDSIĘBIORCY, A SAMORZĄD”

27-11-2013

Spotkanie branżowo-integracyjno-biznesowe zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2013 w dniu 22-go listopada 2013 roku. Uczestnikami tego wydarzenia byli nie tylko przedsiębiorcy, sympatycy, przyjaciele, współpracownicy i członkowie Dębickiego Klubu Biznesu, ale także przedstawiciele samorządów z terenu powiatu dębickiego.

„Dzisiejsze spotkanie ma na celu dialog pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami samorządów, gdyż współpraca tych dwóch sektorów daje realną szansę szeroko rozumianego rozwoju - czy to w wymiarze kapitału społecznego czy też tego realnego, mierzonego różnego rodzaju wskaźnikami” - w ten sposób przywitał przybyłych na spotkanie gości - Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Głównym punktem wieczoru były prelekcje: Marszałka Województwa Podkarpackiego - Władysława Ortyla - pt. „Fundusze Europejskie - nowa perspektywa programowa 2014-2020” oraz przewodniczącego Centrum im. Adama Smitha w Warszawie - dra. hab. Roberta Gwiazdowskiego pt. „Bariery przedsiębiorczości”. Na zakończenie, odbyła się debata interaktywna pod hasłem - „Przedsiębiorcy a Samorząd” - mocne i słabe strony współpracy, szanse i zagrożenia rozwoju - w której udział wzięli wyżej wymienieni prelegenci oraz Wiceburmistrz miasta Dębica - Mariusz Trojan.

W trakcie części oficjalnej odbyły się również inne wydarzenia - m.in. przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu firmę TIKKURILA POLSKA S.A. oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A., którym wręczono stosowne certyfikaty członkostwa.

Jak podkreślał w swoim przemówieniu Prezes TIKKURILI POLSKA S.A. - Ilari Hyyrynen - to ważny moment w życiu firmy - „Chcemy wnosić pozytywny wkład do społeczności, w której funkcjonujemy i której jesteśmy częścią. Czujemy odpowiedzialność za miejsce, w którym jest nasza siedziba, gdzie mieszka większość naszych pracowników i skąd czerpiemy zasoby. Jest nam bardzo miło, że Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu przyjęło nas w swe struktury i że będziemy mogli wspólnie realizować różne pomysły na rzecz rozwoju naszej dębickiej społeczności”.

O tym jak wielka jest siła lokalnej współpracy mówił także, Artur Paździor z firmy MULTIMEDIA POLSKA S.A. - „Wierzymy, że tylko przez budowanie i wzmacnianie lokalnych więzi z naszymi partnerami biznesowymi, jesteśmy w stanie razem osiągnąć wyznaczone cele. Nasza firma od wielu lat realizuje tą politykę i w ten obszar, nadal będzie inwestować”.

Kolejnym wydarzeniem, było wręczenie stypendium w ramach prowadzonego programu stypendialnego przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorców i darczyńców indywidualnych, dla studentki Anny Ferenc, która okazała się zwycięzcą I-go naboru do tego programu w roku akademickim 2013/2014.

Po zakończonej części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne - w sumie w całym przedsięwzięciu udział wzięło prawie 100 osób.

statystyka